Krzyż Celtycki

Krzyż Celtycki

Krzyż Celtycki opisuje duszę, czyli:

> w jaki sposób dusza rozwija się,

> jakie tej duszy możemy dać wskazówki do rozwoju,

> jakie przepowiednie, jakie proroctwa zawiera w sobie dusza danego człowieka.

Krzyż Celtycki wskazuje też na elementy rodowe. Z jakimi zbiegami okoliczności może się ta dusza zmagać, jakie wydarzenia będą ją kształtowały.

Wskaże także przeszłość, czyli:

> jaką drogę musiała przejść dusza, by dojść do obecnego punktu.

Wskaże przyszłość, czyli:

> dokąd zmierza dusza,

> jej relacje z otoczeniem,

> jak wpływać będą na nią ludzie,

> lęki i nadzieje duszy,

> jaki jest scenariusz tej duszy,

> jak ma się rozwijać,

> co dla niej będzie lepsze, czyli jaki mężczyzna, jaka kobieta, jakie dzieci,

> czy wskazana jest rodzina, czy lepiej nie zakładać rodziny,

> w jakim kierunku powinna się rozwijać; chodzi tu o kierunek mentalny, duchowy, zawodowy,

> jak będzie prosperowało jej zdrowie, talenty i blokady.


Koszt Krzyża Celtyckiego400 zł.

Po otrzymaniu analizy klient przechodzi konsultację/terapię, która wliczona jest w cenę analizy.

Do utworzenia Krzyża Celtyckiego potrzebuję;
– daty ur.
– miejscowości ur.
– godziny ur. (jeśli jest znana).

    Twoje imię i nazwisko (wymagane): *

    Twój e-mail (wymagane): *

    Temat:

    Twoja wiadomość:

    Zaznacz to pole, aby móc wysłać wiadomość (Anty-Spam)*