Przejścia między Cyklami – obliczanie

Obliczymy teraz dwa przejścia między I Cyklem Formujacym a II Cyklem Produktywnym i między II Cyklem Produktywnym a III Cyklem Żniwnym.

Przejścia z jednego cyklu do drugiego mogą trwać kilka dni, ale też kilka lat. Im krótsze przejście, tzn krótszy odstęp czasu między nimi, tym bardziej gwałtownie to odczuwamy. Mogą to być sytuacje, które w bardzo szybki i nieoczekiwany sposób zmieniają nasze życie, zmuszają nas do przewartościowania spojrzenia na nie, zmuszają do podejmowania ważkich decyzji. Są to zawsze okresy, ktore niejako wywracają życie o 180 %.
Jeśli przejscie jest łagodne, to nie odczuwamy tak skutków tego przejścia. Życie toczy się spokojnym torem. Wszystko następuje łagodnie.

Numerologia przyjmuje dwa sposoby obliczania tych przejść. Ten,w którym stosuje się dlugość trwania Cykli dla poszczególnych Dróg Życia, oraz wartości stałe dla poszczególnych Cykli.

Wedlug większości szkół numerologicznych te lata, w których zaczynają się Cykle sa stałe i tak ;

I Cykl Formujący kończy się w 28 roku życia
II Cykl Produktywny trwa od 28 do 56 roku życia
III Cykl Żniwny od 56 roku życia 

Stosując się do pierwszego przykładu dodajemy zatem do swej daty urodzenia tyle lat, ile wyznacza koniec I Cyklu Formujacego określanego przez Liczbę Drogi Życia + 4 miesiące, np. 

dla Drogi Życia do daty urodzenia – 32 lata i 4 miesiące oraz 64 lata i 8 miesięcy 
dla Drogi Życia 4 do daty urodzenia -24 lata i 4 miesiące oraz 48 lat i 8 miesięcy 

Stosując drugi sposób dodajemy zawsze do daty urodzenia 28 lat i 4 miesiące oraz 56 lat i 8 miesięcy .

Ci z Was, którzy są już w II Cyklu Produktywnym mogą obliczyć sobie to przejście tymi dwoma sposobami i popatrzeć, który jest bardziej trafny.

Jak więc obliczyć pierwsze przejście….Zacznę od drugiego sposobu.

Do swej daty urodzenia dodajemy 28 lat i 4 miesiące. Podaję fikcyjną datę - 10.04 .1960 rok

1960 + 28 = 1988 rok
10.04 + 4 miesiace = 10.08 / sierpień 

Otrzymaliśmy z tych obliczeń Datę Stałą dla pierwszego przejścia- 10.08.1988 rok 

Drugi przyklad – data urodzenia 12.10.1978 rok

1978+28 lat = 2006 rok 
12.10 + 4 miesiące = Tu uwaga, jako że rok ma 12 miesięcy, a w tym wypadku w dacie ur jest miesiąc 10  (październik ), czyli następne dwa miesiące przechodzą na następny rok, dając rok do przodu, czyli

12.02.2007 rok -Data Stała 

 

Szukamy teraz Daty Ruchomej.

Data Ruchoma jest uzależniona od tego, w którym roku mieliśmy Rok Ososbisty nr 1. Obliczamy teraz Rok Osobisty, który mieliśmy w w czasie trwania roku Daty Stalej.
Aby obliczyć Rok Osobisty dodajemy do siebie Dzień Urodzenia i Miesiąc Urodzenia danej osoby. W tym wypadku bierzemy powyższą datę urodzenia,

12.02.1978 
1+2+0+2 = 5 - uzyskaliśmy Klucz Wcielenia 

Następnie uzyskany Klucz Wcielenia dodajemy do roku Daty Stałej - Data Stała – 12.02.2007
2007 + 5 = 2012 = 5 

Rok Osobisty w roku 2007 to rok w wibracji 5

 

Jest teraz pewna zasada. Otóż, jeśli otrzymany rok osobisty mieści się w granicach wibracji liczb od 1 do 5, wtedy by znależć Rok Osobisty 1 najbliższy Dacie Stałej –  cofamy się.

Czyli najbliższy Rok Osobisty 1 dana osoba miała -

2007-5
2006-4
2005-3
2004-2
2003-1 / Najbliższy Rok Osobisty 

Znaleźliśmy w takim razie tzw Datę Ruchomą – 01.01.2003 rok

Teraz obliczamy moment przejścia z I Cyklu Formujacego do II Cyklu Produktywnego, to dla osoby urodzonej 12.10.1978 roku ;

01.01.2003 do 12. 02 .2007 / okres 4 lat 

W tym przykładzie, który jest drugim sposobem obliczania przejścia, gdy dodajemy zawsze 28 lat i 4 miesiące, Data Stała zaczyna się zawsze od dnia narodzin. Natomiast Data Ruchoma przypada zawsze na dzień 01 stycznia danego roku.

Tak samo obliczamy przejście z II Cyklu Produktywnego do III Cyklu Żniwnego z tym, że zamiast 28 lat i 4 miesięcy, dodajemy do daty urodzin 56 lat plus 8 miesięcy .

Przykład -12.10 .1978 

1978 + 56 lat = 2034 rok 
12.10 + 8 miesiecy = 12.06 roku następnego, czyli do roku 2034 musimy dodać jeszcze jeden rok = 2035 

Data Stała to 12.06.2035 

Obliczamy Rok Ososbisty dla roku 2035 
Klucz Wcielenia dla osoby urodzonej 12.10 .1978 to - 1+2+0+1 = 4 

2035 + 4 = 2039 = 14 / 5 

Rok Osobisty tej osoby w roku 2035 to RO5

Cofamy się więc i szukamy Roku Osobistego Nr 1
2035 – RO 5
2034 – Ro 4
2033 – RO 3
2032 – RO 2
2031- RO 1- Data Ruchoma 

Otrzymaliśmy Datę Ruchomą – 01.01.2031 rok 

Drugie przejście z II Cyklu Produktywnego do III Cyklu Żniwnego to 12.01.2031 do 12.06.2035 roku / 4 lata 

 

Przykłady obliczania przejść na podstawie paru dat urodzenia …

22.06.1990

Dodajemy do tej daty 28 lat i 4 miesiace;

1990 + 28 lat = 2018 
22.06 + 4 miesiące = 22.10

Data stała – 22.10.2018 

Następnie, by znaleźć Rok Osobisty jaki panowal w 2018 roku, dodajemy Klucz Wcielenia do tegoż roku, czyli Roku Uniwersalnego.

Klucz Wcielenia / dzień+miesiąc / – 2+2+0+6 = 10/1

1+2+0+1+8 = 3 / 3 Rok Osobisty

Ta osoba w roku 2018 będzie w 3 Roku Osobistym

Zatem najbliższy Rok Osobisty nr 1 dla tej osoby będzie -

2018 – 3 RO
2017 – 2 RO
2016 – 1 RO

Jako, że wartość liczbowa Roku Osobistego / 2018 / wynosi 3, czyli jest mniejsza, niż wartość liczbowa 5, dlatego najbliższego Roku Osobistego  nr 1 dla tej osoby będziemy szukali w latach wcześniejszych – licząc w tył.

Zatem Data Ruchoma wypda w tym wypadku 01.01.2016 roku 

Przejście z I Cyklu Formujacego do II Cyklu Produktywnego odbędzie się w latach 01.01.2016 – 22.10.2018

Obliczmy teraz drugie przejście dla osoby ur 22.06.1990 roku z II Cyklu Produktywnego do III Cyklu Żniwnego.Teraz dodajemy 56 lat i 8 miesiecy

1990 + 56 lat = 2046
22.06 + 8 miesięcy = 22.02 następnego roku, czyli 2047 

Data stała – 22.02.2047

Teraz obliczamy Klucz Wcielenia – 2+2+0+6 = 10/1

Rok 2047 był zatem 5 tym Rokiem Osobistym, ponieważ 2+0+4+7+1 = 14 / 5

Najbliższy Rok Osobisty Nr 1 -

2047 – RO 5
2046 – RO 4
2045 – RO 3
2044 – RO 2
2043 – RO 1

Data Ruchoma - 01.01.2043

Przejście z II Cyklu do III Cyklu 01.01.2043 do 22.02.2047